• Image for

Ściany

Prefabrykowane ściany żelbetowe są produkowane w szerokim zakresie rozmiarów i zastosowań jako konstrukcyjne jednowarstwowe nośne i samonośne, warstwowe, elewacyjne z różnego rodzaju wykończeniem powierzchni, podwalinowe i inne. Ściany konstrukcyjne mogą spełniać rolę usztywnień konstrukcji w budynkach wielokondygnacyjnych, a także przenosić obciążenia ze stropów, mogą być również wykorzystywane jako ściany oddzielenia przeciwpożarowego

Ściany warstwowe typu „sandwich” składają się z dwóch warstw betonowych połączonych zbrojeniem oraz warstwy izolacyjnej pomiędzy nimi. Warstwa zewnętrzna wykonana jest zwykle z betonu o gładkiej fakturze. Płyty elewacyjne spełniają rolę osłonową i dekoracyjną.

Mocowane są do konstrukcji przy pomocy różnego rodzaju zawiesi. Minimalna grubość płyt elewacyjnych zależy od ich rozmiaru, lecz nie powinna być mniejsza niż 5 cm. Ściany podwalinowe mogą być produkowane jako jedno- lub trójwarstwowe. Opierane są na własnym fundamencie lub na stopach fundamentowych pod słupy.