• Image for

Podwaliny

Podwaliny są  głównie  stosowane w budownictwie przemysłowym dla zrealizowania bazy pod okładziny ścienne oraz przejścia z poziomu fundamentu do nadziemia.
Podobnie jak ściany mogą przybierać dowolny przekrój, od ścian pełnych poprzez dwu  i trój-warstwowe do elementów z fakturą zewnętrzną.

Produkcja tych elementów na stołach uchylnych pozwala wprowadzać dowolne akcesoria potrzebne do zamocowania na szkielecie, połączeń miedzy panelami podwaliny i połączeń z okładzinami ściennymi. Wprowadzenie prefabrykowanych podwali znacząco ogranicza prace mokre na budowie, a ich wysoka jakość zapewnia wykonanie ściany przyziemia o najlepszych parametrach.