OWZ

Na potrzeby naszych Dostawców prezentujemy Ogólne Warunki Zakupu, które mają zastosowanie do wszelkich transakcji zakupu dokonywanych przez Consolis Polska, niezależnie od tego czy będzie to zakup: narzędzi, maszyn, surowców, innych materiałów czy usług.
Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu przeważają nad warunkami sprzedaży Dostawcy. W przypadku braku potwierdzenia niniejszych warunków, za ich przyjęcie będzie uważane przystąpienie do realizacji Zamówienia.

owz – warunki zakupow