Ogólne Warunki Umów (WZD-07.3 OWU)

Dla usprawnienia współpracy z naszymi Klientami prezentujemy Ogólne Warunki Umów

które określają zasady realizacji dostaw i montażu oraz mają zastosowanie do transakcji sprzedaży naszych elementów dokonywanych przez Consolis Polska.
Prosimy o zapoznanie się z treścią tego dokumentu.

Ogólne Warunki Umów (WZD-07.3 OWU) – zastępuje dotychczasowe Ogólne Warunki Dostaw i Ogólne Warunki Dostaw i Montażu.