Zalety Prefabrykacji

Elementy prefabrykowane wykonane z żelbetu lub betonu sprężonego posiadają znakomite parametry użytkowe. Pozwala to wykorzystywać je w bardzo szerokim zakresie zastosowań.

 • Duże rozpiętości – elastyczność użytkowania

  Betonowe elementy prefabrykowane stwarzają możliwości uzyskania dużych rozpiętości, nawet przy stosunkowo dużych obciążeniach użytkowych. Większe rozpiętości i mniejsze grubości stropów mogą być uzyskiwane poprzez wykorzystanie sprężonych belek oraz płyt stropowych.
  Rozpiętości elementów dachów przeznaczonych do budowy hal przemysłowych i centrów handlowych mogą sięgać 32 m a nawet więcej.
  Elementy prefabrykowane stosowane do budowy parkingów wielopoziomowych umożliwiają parkowanie większej ilości samochodów, ze względu na stosowanie większych otwartych przestrzeni oraz mniejszych przekrojów słupów.
  Do budowy biurowców stosuje się także duże otwarte przestrzenie podzielone na mniejsze poprzez zastosowanie ścian działowych. Takie rozwiązanie daje nie tylko elastyczność w planowaniu budynku, ale również znacznie wydłuża żywotność tego budynku ze względu na łatwiejsze regulowanie powierzchni zabudowy. W ten sposób budynki zachowują ich wartość rynkową przez dłuższy czas.

 • Możliwości architektoniczne

  Projekt budynku nie wymaga zastosowania konkretnych elementów prefabrykowanych; prawie każdy budynek może zostać dostosowany do wymogów klienta lub architekta. Nie ma żadnej sprzeczności pomiędzy elegancką architekturą z jednej strony i zwiększoną wydajnością z drugiej strony. Czasy, gdy uprzemysłowienie oznaczało dużą ilość podobnych do siebie budynków, należą do przeszłości. Z drugiej jednak strony, połączenie produkcji z wykwalifikowaną siłą roboczą umożliwia stworzenie nowoczesnego projektu architektonicznego bez angażowania dodatkowych kosztów finansowych.

 • Ognioodporność

  Beton jest materiałem niepalnym i odpornym przez długi czas na działanie wysokiej temperatury. Stal, będąca zbrojeniem prefabrykatów, jest w naturalny sposób chroniona przed działaniem ognia poprzez otulinę betonową. Regulując grubość tej otuliny możemy uzyskać wymaganą klasę odporności ogniowej.
  Odporność ogniowa elementów prefabrykowanych wynosi zazwyczaj od 60 do 120 minut dla stropów i belek oraz do 240 minut dla ścian i słupów.

 • Izolacyjność akustyczna

  Izolacja akustyczna jest jednym z najważniejszych aspektów w konstrukcji budynków mieszkaniowych wielorodzinnych. Jednym z koniecznych warunków dla dobrego mieszkania jest nie tylko tłumienie dźwięków pochodzących z “wnętrza” (np, muzyka), ale także tych niezależnych dźwięków z „zewnątrz” (np. transport, uliczny zgiełk).
  Prefabrykowane konstrukcje betonowe stwarzają warunki dla dobrej izolacji akustycznej obejmującej całą skalę dźwięków odbieranych przez ludzkie ucho.
  Izolacja przed hałasem wewnątrz budynku, a także przed hałasem wytwarzanym przez otaczające nas środowisko możliwa jest np. poprzez zastosowanie odpowiedniej podłogi.
  Budowa odpowiedniej podłogi z płytami kanałowymi jako elementem nośnym jest podstawą uzyskania dobrej izolacji akustycznej zarówno w odniesieniu do dźwięków wewnątrz budynku, jak i tych dochodzących z zewnątrz. Podłoga taka produkowana jest jako podłoga pływająca poprzez wykorzystanie dodatkowej warstwy betonu na wygłuszającej warstwie izolacyjnej. Pływająca podłoga jest całkowicie oddzielona od elementów nośnych.

 • Efektywność energetyczna

  Ogrzewanie i chłodzenie budynków odgrywa ogromną rolę w bilansie energetycznym.
  W budynkach zbudowanych z elementów prefabrykowanych, CONSOLIS stosuje skuteczne systemy termoizolacji, które pozwalają na maksymalną oszczędność energii cieplnej.
  Żelbetowe panele ścienne wypełniane są warstwą izolacyjną, której grubość może przekraczać 150 mm. Ta uniwersalna izolacja przykrywa całą powierzchnię płyty, nie tworząc mostków termicznych.
  Beton posiada też dużą pojemność cieplną, co może być wykorzystane do naturalnego zmniejszania wahań temperatury w cyklu dzień-noc, a także w systemach wentylacji i klimatyzacji regulujących temperaturę wewnątrz pomieszczeń.