• Image for

Technologia Przyszłości

Technologia żelbetu prefabrykowanego jest ciągle intensywnie rozwijana w wielu krajach. Powstają nowe produkty, udoskonalane są materiały, rozwiązania konstrukcyjne, metody projektowania, produkcji, zarządzania procesem inwestycyjnym. Ze względu na przynależność do grupy CONSOLIS – największego producenta prefabrykatów w Europie, CONSOLIS Polska ma dostęp do najnowszych technologii i możliwość szybkiego wdrażania ich również na rynku polskim.

Wiele nowoczesnych rozwiązań wykorzystuje prefabrykaty żelbetowe do innych funkcji niż tylko nośna i osłonowa. Przykładami takich rozwiązań mogą być systemy oparte na płytach kanałowych:

  • Pipe floor – strop zintegrowany
  • Climate floor/TermoDeck – wykorzystanie pojemności betonu do regulowania temperatury wewnątrz budynku. z instalacjami