• Image for

Ochrona Środowiska

Budownictwo oparte na prefabrykacji betonowej jest najmniej uciążliwe dla środowiska naturalnego z pośród wszystkich technologii wznoszenia budowli.

Grupa CONSOLIS przywiązuje dużą wagę do ochrony środowiska. Przejawia się to m.in. w dążeniu firmy do wprowadzania nowoczesnych technologii opartych na schemacie zamkniętego obiegu „życia” budowlanych prefabrykatów betonowych.

POLITYKA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA CONSOLIS POLSKA Sp. z o.o.

Oświadczenie dyrektora zarządzającego:

Grupa Consolis przywiązuje szczególną wagę do kwestii związanych z ochroną środowiska i działa zgodnie z przekonaniem, że podejmowane działania mogą nie tylko ograniczyć szkodliwy wpływ na środowisko naturalne, ale i znacznie przyczynić się do poprawy jego stanu.

Priorytetowym celem Consolis Polska Sp. zo.o. jest dostarczanie klientom produktów najwyższej jakości, bezpiecznych dla środowiska, wyprodukowanych i transportowanych w procesach przyjaznych otoczeniu z surowców możliwie najmniej wpływających na środowisko.

Firma dąży do wprowadzania rozpowszechniania, wspierania i stymulowania rozwoju przyjaznych środowisku praktyk oraz nowoczesnych technologii opartych na schemacie zamkniętego obiegu „życia” budowlanych prefabrykatów betonowych.

Ochrona środowiska, jako proces ciągły, wymaga od nas nieustannego doskonalenia i działań zgodnych z doktryną zrównoważonego rozwoju, które zagwarantują zarówno zaspokojenie potrzeb naszych klientów jak i dbałość o społeczny obowiązek zapewnienia zasobów środowiskowych dla przyszłych pokoleń.

 

  • OCENA  WPŁYWU  PRODUKCJI   PREFABRYKATÓW  BETONOWYCH NA ŚRODOWISKO NATURALNE.

Budowanie oparte na prefabrykacji betonowej jest najmniej uciążliwe dla środowiska naturalnego z pośród wszystkich technologii wznoszenia budowli.

Grupa CONSOLIS przywiązuje dużą wagę do ochrony środowiska. Przejawia się to m.im. w dążeniu do wprowadzania nowoczesnych technologii opartych na schemacie zamkniętego obiegu “życia” budowlanych prefabrykatów betonowych.

W całkowitym cyklu istnienia budowli elementy prefabrykowane okazują się najbardziej uniwersalne. Mogą być wykonywane z wielu różnych surowców naturalnych, których pozyskiwanie stanowi niewielki uszczerbek dla natury, a do ich wykorzystania potrzeba stosunkowo małej ilości energii. Elastyczność w zastosowaniu, kontrola poziomu hałasu i zapylenia podczas budowy, a także możliwość odzyskiwania betonu oraz stali z rozbiórek , to kolejne pozytywne cechy z punktu widzenia ochrony środowiska. Można powiedzieć , że beton pochodzący z odzysku, tak jak stal, może zostać wykorzystany w 100 %.

  • EMISJA  ZANIECZYSZCZEŃ W PROCESIE PRODUKCJI  PREFABRYKATÓW BETONOWYCH

Jeżeli cały proces produkcji prefabrykowanych elementów betonowych przebiega w jednym miejscy (zakładzie prefabrykacji), wszystkie możliwe źródła powstania zanieczyszczeń mogą być w łatwy sposób zidentyfikowane i kontrolowane, a większość powstających odpadów może być ponownie użyta do produkcji.

ROZBIÓRKA BUDOWLI

Jak pokazuje doświadczenie, rozbiórka  budynków powstałych z elementów prefabrykowanych, jest dużo bardziej przyjazna dla środowiska niż budynków wznoszonych tradycyjnie lub monolitycznie. Dodatkowo  proces ten przebiega sprawniej i szybciej. Badanie przeprowadzone w Szwecji pokazują wyrażenie mniejszą ilość odpadów powstających podczas  rozbiórek obiektów  wznoszonych z prefabrykatów.