• Image for

Efektywność Inwestycji i Wykonawstwa

Wieloletnie doświadczenia pokazują, że obiekty realizowane w technologii prefabrykowanego żelbetu bardzo często okazują się bezkonkurencyjne pod względem całkowitej efektywności dla inwestora, jak i wykonawcy obiektu. Korzyści są osiągane zarówno w czasie trwania procesu inwestycyjnego, jak i po jego zakończeniu, składają się na to m.in. następujące czynniki:

  • Kompleksowe rozwiązania projektowe
  • Duża wydajność produkcji
  • Krótki czas montażu
  • Małe zapotrzebowanie na robociznę
  • Uniezależnienie od warunków pogodowych
  • Minimalne wymagania w zakresie konserwacji