• Image for

BHP

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY CONSOLIS POLSKA Sp. z o.o.

Oświadczenie dyrektora zarządzającego:

Priorytetem Consolis Polska Sp. z o.o. jest zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy we wszystkich jednostkach organizacyjnych firmy.

Wynika to zarówno z troski o ochronę zdrowia i życia pracowników, jak i o wysoki standard warunków pracy i jakość naszych wyrobów. Związane jest to także z przekonaniem Zarządu Firmy, że każdy pracownik Consolis Polska Sp. z o.o., oraz każda osoba współpracująca z nami ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a nasza organizacja ma obowiązek podjęcia wszelkich działań dążąc do ich zagwarantowania.

Naszym celem jest stworzenie maksymalnie bezpiecznego i higienicznego środowiska pracy, minimalizacja ryzyka dla pracowników, podwykonawców, kontrahentów, gości i innych osób zaangażowanych w działania firmy, a także dostarczanie bezpiecznych produktów spełniających oczekiwania naszych klientów.

Firma realizuje Politykę BHP poprzez korzystanie ze standardu PN-N-18001 wzmocnionego wytycznymi Grupy Consolis. Jednocześnie naszym dążeniem jest personalne zaangażowanie wszystkich pracowników w kwestie związane z bezpieczeństwem. Bezpieczeństwo ma być osobistą odpowiedzialnością każdego z nas zarówno w zakresie indywidualnym, jak i zbiorowym.

Dbałość o bezpieczeństwo nasze i współpracowników odzwierciedla się w obowiązkowym dla każdego zatrudnionego w Consolis Polska Sp. z o.o. postępowaniu zgodnym z zasadami:

  • Zero tolerancji dla zachowań niebezpiecznych
  • Bezpieczeństwo zawsze przed wygodą