• Image for

Centra Logistyczne

Obiekty magazynowe i logistyczne stanowią grupę wymagających pod względem konstrukcji. Specyfika tego typu obiektów związana jest przede wszystkim z wymogami wykorzystania jak największej przestrzeń nieograniczonej podporami (słupami) jak i szybkim tempem realizacji. Szczególnie ważne są wymagania w zakresie nośności głównych elementów konstrukcyjnych oraz optymalizacji przekrojów poprzecznych elementów w celu stworzenia maksymalnej powierzchni składowania. Takie rozwiązania konstrukcyjne pozwalają również na optymalne zaplanowanie transportu wewnętrznego.

Specyfiką systemu CONSOLIS jest sprostanie wyzwaniom stawianym przez inwestorów oraz projektantów poprzez wykorzystanie elementów prefabrykowanych z betonu wstępnie sprężonego takich jak dźwigary, płatwie, stropy z płyt kanałowych oraz płyt o przekroju TT wykonanych z betonu o wysokiej wytrzymałości. Parametry te pozwalają na wykonanie konstrukcji obiektów o szczególnych wymaganiach, jak np. wysoka odporność ogniowa, agresywne środowisko (klasy ekspozycji).

Z prefabrykatów firmy CONSOLIS można swobodnie projektować obiekty łączące duże hale z częścią biurową, dlatego konstrukcje prefabrykowane stanowią najlepsze rozwiązanie przy budowie obiektów takich jak centra logistyczne.