• Image for

Budownictwo Mieszkaniowe

Budownictwo mieszkaniowe jest przyszłością prefabrykacji w Polsce. Mając na uwadze, że budynki wielorodzinne w Europie Zachodniej w większości są wznoszone w technologii prefabrykacji (w Skandynawii ok. 65%), a ogólna tendencja pokazuje, że przejmujemy pozytywne wzorce z pewnym opóźnieniem już w najbliższej przyszłości spodziewany jest wzrost ilości mieszkań wybudowanych z zastosowaniem prefabrykatów.

Potwierdzeniem powyższej tezy jest wzrost zainteresowania deweloperów możliwościami prefabrykacji dla realizacji w segmencie budownictwa mieszkaniowego.

Wysoka jakość produktów wynikająca z ich znaczącej  powtarzalności (rozwiązania modułowe), produkcji w halach zamkniętych (ograniczenie wpływu warunków atmosferycznych), przekłada się na tempo wznoszenia budynków . Znaczące uniezależnienie od warunków pogodowych w fazie montażu to kolejny zysk czasowy. Stropy o większych rozpiętościach (w porównaniu do stropów gęstożebrowych) dają większą elastyczność przy aranżacji wnętrz . Także przy zabudowie jednorodzinnej szeregowej.
Świadomość iż większość inwestycji jest finansowana ze środków pochodzących z kredytów skłania do rozwiązań pozwalających skracać czas budowy czyli ograniczać koszty obsługi. Takim rozwiązaniem jest prefabrykacja.